Proces wygrzewania posadzki anhydrytowej

Wygrzewanie posadzki anhydrytowej to kluczowy etap w procesie jej użytkowania, zwłaszcza jeśli planowane jest zastosowanie ogrzewania podłogowego.

Proces ten pomaga usunąć nadmiar wilgoci z wylewki i przygotować ją do finalnych wykończeń, takich jak położenie płytek czy paneli.

1. Kontrola wilgotności

 • Pomiary wilgotności: Przed rozpoczęciem wygrzewania konieczne jest sprawdzenie, czy wilgotność wylewki osiągnęła wymagany poziom, zazwyczaj poniżej 0,5% CM (masa cementowa). Do tego celu używa się miernika wilgotności.
 • Okres oczekiwania: Posadzka anhydrytowa powinna być pozostawiona do wyschnięcia na okres około 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem procesu wygrzewania, w zależności od warunków atmosferycznych i grubości wylewki.

2. Przygotowanie systemu ogrzewania

 • Instalacja systemu: Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest prawidłowo zainstalowany i przetestowany przed rozpoczęciem wygrzewania.
 • Sprawdzenie szczelności: Przeprowadź test ciśnieniowy na instalacji ogrzewania podłogowego, aby upewnić się, że nie ma przecieków.

3. Etapy wygrzewania

 • Stopniowe zwiększanie temperatury: Proces wygrzewania należy rozpocząć od niskiej temperatury, zwykle 20-25°C, i stopniowo zwiększać ją o około 5°C dziennie, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości zalecanej przez producenta wylewki lub systemu ogrzewania, zazwyczaj 45-55°C.
 • Utrzymywanie temperatury: Po osiągnięciu maksymalnej temperatury, należy ją utrzymać przez okres 3-7 dni, aby umożliwić równomierne wysuszenie posadzki.
 • Stopniowe obniżanie temperatury: Następnie temperaturę należy stopniowo obniżać w podobnym tempie, o 5°C dziennie, aż do osiągnięcia temperatury pokojowej.

4. Ochrona posadzki

 • Unikanie przeciążenia: W trakcie procesu wygrzewania należy unikać obciążania posadzki ciężkimi przedmiotami.
 • Wentylacja: Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby umożliwić wilgoci wydostanie się na zewnątrz.

5. Finalne sprawdzenia

 • Kontrola wyników: Po zakończeniu wygrzewania, wykonaj ponowne pomiary wilgotności, aby upewnić się, że posadzka osiągnęła odpowiedni poziom wilgotności przed rozpoczęciem końcowych prac wykończeniowych.

6. Prace wykończeniowe

 • Położenie wykończenia: Gdy posadzka jest już odpowiednio wygrzana i sucha, można przystąpić do układania wybranych materiałów wykończeniowych.

Skontaktuj się

Scroll to Top
Call Now Button